Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


Ocena produktu Imuregen, przedsiębiorstwo: Uniregen*

Znaleźliśmy znaczną ilość nukleotydów w produkcie IMUREGEN, poza innymi komponentami. Mieściły się one (nukleotydy) były w przedziale 12 - 21% całkowitej objętości. Z tego powodu uważamy ten produkt za istotny produkt regeneracyjny dla funkcji odporności organizmu, co zostało udokumentowane podczas konferencji na temat nukleotydów w San Diego, a także w naszym artykule w czaspiśmie „Czeska higiena” w 1997. Obecnie nukleotydy są stosowane w wielu produktach przeznaczonych do doustnej suplementacji pacjentów, głównie w stanie po wypadku / operacji (zobacz Światowy Kongres w Monachium, marzec 2000) oraz u pacjentów w stanie przedoperacyjnym. Liczne publikacje wykazują redukcję o 40-80% w powikłaniach pooperacyjnych i powikłaniach infekcyjnych po wypadkach. Z własnego doświadczenia możemy stwierdzić, że suplementacja IMUREGENem ma ogromny wpływ na regenerację komórek jelitowych i wzrost kosmków. Hamuje patologiczne zmiany błony śluzowej w jelitach.Suplementacja wpływa pozytywnie na czynność wątroby i przyczynia się do regeneracji i proliferacji komórek immuno-kompetentnych. Produkt działa również jako czynnik regulujący w hemopoezie. Dodanie nukleotydów zwiększa ogólną zdolność immunologiczną na poziomie komórkowym i odporności humoralnej. Zwiększa aktywność komórek NK. Suplementacja tym produktem pracuje bardzo dobrze w integracji funcji odporności na wydzielanie. Udowodniliśmy zwiększoną odporność na infekcje dróg oddechowych u dzieci. Testujemy produkt IMUREGEN w chwili obecnej we współpracy z Czeską Akademią Nauk i stosujemy go w kompleksie minerałów i mleka w kolektywach dziecięcych. Niniejsze badanie pilotażowe jest przygotowaniem do projektu badawczego "grant" we współpracy z profesorem

MUDr. I. Hánou, DrSc- and RNDr. P. Šímou, CSc.


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

* UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.