Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


Instytut medycyny klinicznej i eksperymentalnej, Akademia nauk medycznych, Nowosybirsk.*

Testowanie wpływu IMUREGENu na kulturę komórkową i na napromieniowaną hodowlę komórkową wykazuje działanie stymulujące. Gęstość wzrostu w hodowli komórkowej jest 2-3 razy większa niż w hodowli kontrolnej.

Kontrola 3,99%, próba eksperymentalna 5,68%. Tkanka nerkowa została wykorzystana jako hodowla komórkowa.

Po napromieniowaniu tkanek komórki subtelną dawką promieniowania ultrafioletowego ponad 50% tkanki wykazywało oznaki martwicze. Testowany preparat (IMUREGEN) zastosowano po 24 godzinach i komórki zaczęły się normalizować. Jądra z jąderkami można wyraźnie zobaczyć i wykazały one dobry odbiór środków barwiących. Pojawiły się mitozy, co jest jednoznacznym dowodem wtórnej regeneracji. Dlatego produkt IMURGEN polecono Instytutowi Medycyny Klinicznej i Eksperymentalnej do zastosowania u osób napromienionych po katastrofie w Czarnobylu.

Charakter testów dodatkowo pokazuje, że jeśli preparat IMURGEN zostanie użyty w odpowiednim nośniku, zapewni ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym i będzie miał działanie regeneracyjne na skórę, na którą ma wpływ promieniowanie UV.

Testowanie przeprowadzono pod nadzorem akademika V.P. KAZNACHEYEV.


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

* UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.