Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII, CZESKIE MINISTERSTWO ZDROWIA, DEPARTAMENT ŻYWIENIA*


Przed zatwierdzeniem preparatu instytut przeprowadził testy przygotowawcze wymagane przez Głównego Higienistę czeskiego Ministerstwa Zdrowia i sformułował następujący wniosek:

a) Preparat został przetestowany pod kątem bezpieczeństwa metodami mikrobiologicznymi i toksykologicznymi i uznano go za nadający się do spożycia przez ludzi bez ograniczeń.
b) Biochemiczne wskaźniki metabolizmu azotu są w standardzie, z 10% redukcją zawartości kwasu moczowego.
c) Testy funkcjonalne układu sercowo-naczyniowego wykazały obniżenie ciśnienia krwi i poprawę wskaźnika odporności na obciążenie serca.

d) Po czternastu dniach stosowania preparatu, osoby badane wykazały poprawę pamięci podręcznej o 19,8%.

e) Wartości analityczne wykazują niezwykle wysoki udział wolnych aminokwasów (51,4%) przy dobrze zbilansowanym widmem 11%. Powyższe wartości graniczne znaleziono w tryptofanie, ale tylko w postaci związanej, wolną postacią w założeniu były leucyna, alanina, walina, seryna i metionina

Testowanie przeprowadzono pod nadzorem prof. Augustyna WOLF, dr.


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

* UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.