Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


Instytut Badawczy Endokyrinologii, Czeskie Ministerstwo Zdrowia, Departament Onkologii Eksperymentalnej i Laboratorium Badawczego dla Psychotroniki i Juvenologii Instytutu Technologii Chemicznej, Praga*

Celem testu było wykazanie zwiększonej aktywności biologicznej organizmu. Preparat podawano 156 pacjentom z nowotworami złośliwymi, po ich leczeniu przyczynowym, jako leczenie podtrzymujące, oraz innym 12 pacjentom cierpiącym z powodu powtarzających się chorób wirusowych i częściową utratę odporności. Efekt działania preparatu oceniano w 15 różnych miejscach nowotworowych w zależności od całkowitej lub częściowej remisji oraz okresu jego trwania zgodnie ze wskaźnikiem Karna.

U około 90% badanych stwierdzono całkowitą lub częściową remisję w gruczołach sutkowych, jajnikach, trawieniu i odbytnicy, a wskaźnik złośliwości został znormalizowany.

W niesprzyjających przypadkach odnotowano dłuższy czas przeżycia i nastąpiło silne złagodzenie, a nawet całkowite zniknięcie bólu, a podawanie ogólnie toksycznych środków paliatywnych mogło zostać znacznie zmniejszone.

Ośmiotelnie badania kliniczne wykazały, że preparat okazał się przydatny dla długoterminowego zasięgu terapeutycznego u pacjentów po zakończeniu przepisanego leczenia, gdy proces złośliwienia jest zwykle traktowany jako wyeliminowany bez usunięcia przyczyny poprzedniej choroby.

Pacjenci cierpiący na powtarzające się choroby wirusowe wykazywali znaczne zmniejszenie nawrotu ich choroby, poprzez zwiększenie odporności organizmu na ich odporność, co zweryfikowano w badaniach laboratoryjnych. Na podstawie tych długoterminowych zastosowań przedklinicznych można stwierdzić, że podawanie tego preparatu wykazało polepszenie biologicznej aktywności organizmu.


Testowanie zostało przeprowadzone pod nadzorem Karel ŠERNÝ, M.Sc. i Zdenek REJDÁK, Ph.D.


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

* UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.