Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


Zestawienie doświadczeń w stosowaniu suplementu diety IMUREGEN przez czeskich lekarzy w podziale na jednostki chorobowe*

Zredagowano na podstawie materiałów udostępnionych przez producenta. Kopia źródła dostępna pod adresem www.imuregeninfo.com.


A. Suplementacja jako uzupełnienie codziennej diety

Wg. udostępnionych przez producenta informacji, w codziennej diecie zaleca się przyjmowanie 1 kapsułki IMUREGEN minerały+ w przeliczeniu na 50 kg masy ciała (zalecana dzienna porcja dla dzieci) Dla osoby dorosłej, są to 2 kapsułki dziennie. Dla osób z nadwagą i otyłych sugeruje się podwojenie dawki, a dla osób z krytycznym indeksem BMI>32,5 proponuje się potrojenie dawki podstawowej. Zalecana porcja powinna być dostosowana do warunków klimatycznych z uwagi na duże ubytki cynku z potem. W podwyższonych temperaturach zaleca się przyjmowanie dodatkowej kapsułki IMUREGEN minerały+. Od 2018 roku producent wprowadził do oferty imuregen z cynkiem, który też można spożywać zgodnie w powyższymi zaleceniami.


B. Suplementacja dla osób żyjących aktywnie i uprawiających sport

Dla zdrowych osób z podwyższoną aktywnością fizyczną stosuje się 1 kapsułkę suplementu diety IMUREGEN żeń-szeń+ (oryginalna nazwa regenerace). Podczas przewidywanej zwiększonej aktywności np. zawody sportowe, lekkoatletyczne 2-3 kapsułek IMUREGEN żeń-szeń+.

Udowodniono, że ten naturalny suplement diety znacząco obniżył poziom kwasu mlekowego, redukując jednocześnie odczucie zmęczenia. Wg. literatury australijskiej, badającej różnorodne sportowe aktywności (pływanie na rowerze, rugby, gimnastykę) ta dieta jest bardzo wydajna i redukuje ryzyko infekcji u sportowców z dużym obciążeniem treningów. 


C. Suplementacja diety przy Syndromie chronicznego zmęczenia

Zażywanie produktu IMUREGEN powinno być zróżnicowane w zależności od przyczyny:


 1. Syndrom chronicznego zmęczenia wywołany przez wirus EBV (określona diagnoza potwierdzona techniką PCR z wynikami ponad 400 cząstek wirusa EBV w ślinie)
Przez minimum okres 6 miesięcy stosowano:
- dwie kapsułki preparatu imuregen lub dwie łyżeczki preparatu imuregen
- dwie kapsułki IMUREGEN glukany+
- jedna kapsułka IMUREGEN minerały+.
Po okresie 6 miesięcy następuje sprawdzenie wartość wirusa EBV w ślinie za pomocą techniki PCR. W przypadku ujemnej wartości wirusa schemat suplementacji zmienia się na normalną dawkę podtrzymującą, stosowaną w zdrowej populacji, z uwzględnieniem wagi osobnika i innych czynników


 2. Syndrom chronicznego zmęczenia z wyraźnym obrazem klinicznym, gdzie najpierw trzeba wyeliminować przyczyny zmęczenia (np.choroby płuc, choroby hematologiczne, choroby metaboliczne, nowotwory złośliwe, infekcje dróg moczowych, zespół nadmiernego treningu)
- imuregen (bez dodatków) 4 kapsułki dziennie
- IMUREGEN żeń-szeń+ 1 kapsułka dziennie
- IMUREGEN minerały+ 1 kapsułka dziennie

W przypadku wysokiego poziomu stresu psychicznego (szczególnie u pacjentów z długoterminowymi niejasnymi diagnozami napiętnowanymi często niedostatecznym leczeniem) podawana jest dodatkowo 1 kapsułka IMUREGEN energia + 


D. Choroby nowotworowe

Nukleotydy są stosowne jako czynnik wspomagający utrzymanie układu odpornościowego w najlepszej wydajności.

 1. Podczas radioterapii wykorzystuje się zdolność włókien pektynowych do zmniejszenia promieniowania podając IMUREGEN błonnik+ w ilości minimum 6 kapsułek dziennie, a następnie w zależności od obrazu klinicznego 4 kapsułki dziennie.

 2. Przed rozpoczęciem chemioterapii oraz radioterapii
- 2 łyżeczki imuregen w płynie +wit C + wit E dziennie, przez co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem leczenia   

 3. W fazach przedoperacyjnych wszystkich chorób nowotworowych
- 2 łyżeczki imuregen w płynie +wit C + wit E dziennie, przez co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem leczenia  

Zwiększone spożycie przeciwutleniaczy zmniejsza stres oksydacyjny i zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas leczenia. W czasie regeneracji zmniejszamy dawkę i podajemy Imuregen z minerałami chelatowanymi w dawkach, które odpowiednio dostosowujemy zgodnie z obserwowanymi wartościami stężenia cynku w osoczu, a przede wszystkim wartości żelaza (monitorujemy ryzyko niedokrwistości poprzez monitorowanie wskaźnika stosunku receptorów transferyny do ferrytyny). Po leczeniu wszystkich nowotworów i okresie rekonwalescencji obserwujemy pacjentów przez co najmniej 4 lata (monitorowanie markerów nowotworowych, białek zapalnych - CRP, SAA, IL6, orosomucoid, prealbuminy i obliczonego stosunku między orosomucoidem i prealbuminą - CSI Cancer Serum Index ). Okres rekonwalescencji wymaga takiego samego podstawowego sposobu podawania preparatu Imuregen jak u zdrowych osób, ale zawsze mając na uwadze aktualny stan osobnika, a w przypadku stwierdzenia objawów zapalnych, częstości występowania zakażeń wirusowych, infekcj herpetycznych, które stosujemy "Walcząca" dawka leku Imuregen z beta-glukanem z minimalną dawką dwóch tabletek dwa razy na dobę.    


E. Cukrzyca typu 2

U pacjentów z cukrzycą zalecamy stosowanie takiej samej dawki preparatu IMUREGEN, jak w przypadku zdrowej populacji (domyślnie IMUREGEN minerały+). Konieczne jest jednak monitorowanie pewnych czynników. Szczególną uwagę należy zwrócić na cukrzyków o zwiększonej wadze, gdzie występuje zwiększona utrata minerałów, a także na zmiany flory bakteryjnej w jelitach (mikrobiom GALT) i wynikające z tego ryzyko częstych infekcji powierzchni błony śluzowej. Wpływ wyżej wymienionych czynników stanowi duże zapotrzebowanie na reparacje / regenerację powierzchni śluzówki. Tutaj wolimy stosować płyn imuregen w dawce co najmniej dwóch łyżeczek dziennie. Podobnie jak w przypadku innych stanów zakaźnych, w ostrych zakażeniach u diabetyków zaleca się podawanie zwiększonej dawki preparatu Imuregen w dawce do jednej łyżki stołowej trzy razy dziennie, przy użyciu jednej łyżki stołowej Imuregen z Vit.C + E. Uzasadnieniem tej procedury jest to, że preparat Imuregen nie tylko zawiera nukleotydy, ale także wiele innych składników o właściwościach antybakteryjnych, na przykład: peptydy i białka przeciwdrobnoustrojowe, defensyny, hepcydyny, katelicydyny, lizozymy, kalprotektyny itp. Znaczenie tych składników Imuregenu osiągają kulminację w ostatnich latach, kiedy następuje ciągły wzrost oporności na antybiotyki, a leczenie wieloma antybiotykami często kończy się niepowodzeniem. 


F. Stany zapalne stawów

W stanach zapalnych stawów zawsze określamy pochodzenie choroby i rozróżniamy podawanie produktów Imuregen: w chorobie autoimmunologicznej stawów i po infekcyjnej chorobie stawów (przewlekła borelioza). W obu przypadkach postępujemy zgodnie z podstawowym schematem dla osób zdrowych (IMUREGEN minerały_+)  i zaleca się również stosowanie leku Imuregen z beta glukanami w dawce podtrzymującej jednej tabletki na dobę, a w przypadku zaostrzenia choroby - dwie tabletki dziennie. Inne produkty Imuregen są wybierane mniej lub bardziej zgodnie z zalecaną terapią reumatologa, w którym to przypadku stosujemy zrównoważenie stresu oksydacyjnego przy użyciu Imuregen z Vit.C + E. w dawce jednej łyżeczki dwa razy dziennie.  


G. Choroby wynikające z upośledzenia błony śluzowej jelit

1. Helicobacter pylori – próby naprawy błony śluzowej za pomocą imuregen w płynie podając 1 łyżeczkę 2 razy dziennie, ciągle monitorując częstość występowania HP w organizmie (test ELISA w kale). Po okresie rekonwalescencji stosujemy preparat, wg. zaleceń dla zdrowej populacji.

2. Suplementacja przy wrzodziejącym zapaleniu okrężnicy, chorobie Crohna-Leśniowskiego) - 1 łyżeczkę 2 razy dziennie. 


H. Objawy dismikrobia - (w tym te po długotrwałej antybiotykoterapii)

- podawanie IMUREGEN glukany (1 kapsułka 2 razy dziennie) przez co najmniej 2 miesiące oraz wysokiej jakości probiotyki (wieloszczepowe). Monitoruje się także objawy kliniczne testując wartości kalprotektyny kałowej. Zauważamy także, ze wszystkie objawy zapalnego przewpdu żołądkowo – jeitowego mogą być monitorowane poprzez sprawdzanie wartości albuminy i CRP w ślinie.    


I. Choroby wynikające z bodźców stresowych

na podstawie badania wartości śliny kortyzowej, dla określenia obciążenia stresowego.U tych pacjentów zalecamy IMUREGEN energia+ w ilości od 2 do 4 kapsułek dziennie przez 1 miesiąc, a następnie 2 kapsułki dziennie. Nie zapominamy o możliwości wystąpienia sezonowego zaburzenia afektywnego, dlatego regularnie monitorujemy pacjentów i odpowiednio dostosowujemy dawkę.  


J. Zaburzenia funkcji miąższu wątroby

Zwykle są to infekcje po zakażeniu (zapalenie wątroby tyu A, B,C, E, mononukleoza zakaźna i inne).

Zalecamy stosowanie imuregen w kapsułkach w początkowej dawce 3 kapsułek dziennie przez okres 1 miesiąca, a następnie dawkę podtrzymującą 1 kapsułki dwa razy dziennie. Zdajemy sobie sprawę, że kompozycja Imuregen jest naturalnym suplementem diety o działaniu hepatoprotekcyjnym.

W toksycznych uszkodzeniach wątroby (ostra dysfunkcja etanolu) stosowaliśmy wielokrotnie duże dawki produktu Imuregen z doskonałym efektem i wyraźnym wpływem na naprawę całego spektrum testów wątrobowych po sześciotygodniowym podaniu preparatu Imuregen. U tych pacjentów stosowaliśmy dawkę dwóch łyżek stołowych preparatu Imuregen dziennie przez cały monitorowany okres do normalizacji zarówno wyników laboratoryjnych, jak i klinicznych. Ze względu na wpływ psychologiczny kontynuowaliśmy u tych pacjentów podawanie leku Neurofit w dawce jednej kapsułki dwa razy na dobę.   


K. Imuregen u osób z alergiami

Biorąc pod uwagę, że duża liczba osób uczulonych, które monitorujemy, przechodzi reżim szczepień doustnych za pomocą odpowiednich alergenów (monitorowanie alergii mierzących specyficzną metodę Phadiatop CAP z IgE), mamy pozytywne doświadczenia z tymi osobnikami, z dodaniem dowolnego dostępnego produktu Imuregen w dawce odpowiadającej dawce zdrowej populacji lub dodanie stężonego środka bezpośrednio do szczepionki doustnej. U tych pacjentów poprawa występuje zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i klinicznych.  


Usti nad Labem, Republika Czeska, MUDr. Josef Richter, CSc.Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

* UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.