Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


PODSUMOWANIE BADANIA KLINICZNEGO

IMUREGEN*

MUDr. (Dr n. med.) Josef Richter, CSc.

Ekspert WHO
(Światowa Organizacja Zdrowia) 

Dr Josef Richter jest czołowym czeskim naukowcem od wielu lat specjalizującym się w immunologii i onkologii. Po przejściu na emeryturę nadal jest doradcą i konsultantem w Ministerstwie Zdrowia Republiki Czeskiej. Był dyrektorem prestiżowego Instytutu Zdrowia w Usti nad Łabą w Czechach. Instytut oraz jego szef reprezentowali Republikę Czeską w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) W ramach praktyki doktor Richter pełnił funkcję lekarza wielu znanych osobistości ze świata kultury, sztuki, sportu i polityki. Jego pacjentem był między innymi były prezydent Vaclav Havel. W 2001 roku z ramienia Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej kierował niezależnymi badaniami preparatu IMUREGEN

Podsumowanie właściwości i zastosowania środka IMUREGEN

Pełnowartościowa dieta, odpowiadająca kategorii wiekowej, jest jednym z podstawowych warunków harmonijnego rozwoju organizmu.

Ma ona zapewniać wszystkie funkcje fizjologiczne człowieka, łącznie z funkcjami odpornościowymi. Dlatego też musi zawierać, w odpowiednich proporcjach, równomierną ilość polimerów o małej masie cząsteczkowej (pierwiastki śladowe, minerały, witaminy i inne) oraz substancji o wysokiej masie cząsteczkowej (węglowodany, tłuszcze i białka). W niektórych okresach życia, przede wszystkim podczas wzrostu organizmu i jego starzeniu się, przy zwiększonym wysiłku fizycznym, infekcjach i rekonwalescencji, niektóre wyżej wymienione składniki wymagają zwiększenia ich ilości. Wymóg ten jest podyktowany wysokim zapotrzebowaniem na pierwiastki śladowe, witaminy, proteiny i przeciwutleniacze. Dla zapewnienia właściwego rozwoju systemu immunologicznego, który jest w stanie reagować na obciążenia infekcyjne, przy wymienionym obciążeniu, trzeba zapewnić większą ilość niektórych substancji, które w normalnej diecie są dostępne w wystarczającej ilości. Spośród tych składników należy uwydatnić nukleotydy dietetyczne, których zużycie w warunkach obciążenia i rekonwalescencji zwiększa się do tego stopnia, iż stają się niezbędne.

W świetle najnowszych wyników nukleotydy dietetyczne (w żywieniu), w różnych zestawieniach z innymi składnikami, jak na przykład aminokwasami, N-3 kwasami tłuszczowymi, betaglukanami, witaminami, uważane są za podstawowy składnik regulacji układu odpornościowego za pomocą dodatku do pożywienia.

Wysoka skuteczność środka IMUREGEN oparta jest właśnie na wysokiej zawartości nukleotydów.

Nukleotydy (dalej jako NT) składają się z zasady azotowej, cukru prostego i grup fosforanów. Zasadę azotową tworzy puryna, pirymidyna, których cząsteczki składają się z aminokwasów. Komórki ssaków, bakterii i roślin zawierają różne nukleotydy.

Komórkowe NT zawarte w IMUREGIENIE można znaleźć w milimolowych stężeniach i mogą one mieć szereg funkcji:

1. Zapewniają metabolizm energetyczny.

2. Prekursory kwasów nukleinowych DNA i RNA powstają z jednostek nukleotydów.

3. Mediatory fizjologiczne, które służą jako mediatory wielu procesów metabolicznych.

4. Są składnikami koenzymów.

5. Pełnią funkcję nośników aktywowanych pośredników dla szeregu reakcji (np.   glikogenowej i   glikoproteinowej   syntezy,   uczestniczą w metabolizmie fosfolipidów).

6. Działają jako agoniści komórkowi.

7. Mogą funkcjonować jako skuteczni agoniści dostarczający impulsu wewnątrzkomórkowej kaskadzie transdukcji, w tym CaM.

Jeszcze przed trzydziestoma laty uczestnicy sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa ds. Żywienia debatowali nad kwestią, czy istnieją argumenty biochemiczne albo fizjologiczne ku temu, żeby dNT pod względem żywieniowym były uważane za niezbędne, dlatego że w metabolizmie azotu pełnią jedynie nieznaczną rolę. Już w tym czasie IMUREGEN był natomiast z powodzeniem przetestowany klinicznie. Przypuszczano, że głównym źródłem NT w organizmie jest endogenna synteza puryn i pirymidyny, która jest o wiele bardziej skuteczna niż zastosowanie dietetycznych NT poprzez rozkład kwasów nukleinowych zawartych w pożywieniu. NT mogą być tworzone endogennie, co podawano jako przyczynę tego, aby nie uważać ich za niezbędny składnik żywienia.

Nowe badania w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku dały wyraźne dowody na to, że dietetyczne NT są ważnym i pod wieloma względami niezbędnym składnikiem żywieniowym. Organizm może je pobierać bezpośrednio z pożywienia, bez konieczności wytwarzania na nowo w warunkach dużego zapotrzebowania energetycznego. Niedostateczna ilość NT w diecie może przejawiać się nierównowagą szeregu funkcji odpornościowych, ale też zaburzeniem funkcji fizjologicznych przewodu pokarmowego i jego mikrobiomu, tkanki wątrobowej, serca, a w czasie wzrostu, opóźnieniem rozwoju ośrodkowego układu nerwowego, systemu odpornościowego i ogólnego wzrostu.

IMUREGEN daje doskonałe wyniki w równoważeniu deficytu ilości NT. Nawet przy względnie małych dawkach suplementacja jest bardzo skuteczna.

Znaczenie nukleotydów dietetycznych (dNT) zawartych w IMUREGENIE w okresie postnatalnym

Dorosły człowiek przyjmuje w pożywieniu średnio 1,5 - 2, 5 g dNT dziennie, jest to dużo więcej niż całkowita zawartość witamin.  Dla niemowląt i dzieci w okresie intensywnego wzrostu należy zapewnić dostateczną ilość nukleotydów, które są niezbędne przede wszystkim w dojrzewaniu przewodu pokarmowego i jego wyposażeniu w enzymy, metabolizm lipoprotein kwasu linolowego. Mają zastosowanie we wzroście mikrobiomu selekcji mikroorganizmów korzystnych dla zapewnienia funkcji fizjologicznych powstrzymania mikroorganizmów chorobowych.  

Mleko matki jest niezastąpionym źródłem NT. Zawiera średnio 20 - 25% niebiałkowego azotu, podczas gdy mleko krowie tylko 2 - 5%. Od piątego do ósmego tygodnia laktacji mleko matki zawiera 1O - 120 mg/I DNA i 100 - 600 mg/I RNA. Mleko matki jest powszechnie uważane za „złoty standard" w żywieniu niemowląt. Obecnie dostępna jest żywność dla niemowląt, która jest przygotowywania przemysłowo w taki sposób, aby w możliwie największym stopniu przybliżała się do mleka matki. Mleko krowie jest uzupełniane nukleotydami. Wzbogacone w ten sposób wzory były dostępne w Japonii już w latach sześćdziesiątych minionego wieku.

W latach dziewięćdziesiątych, na podstawie rekomendacji Scientific Comitte for Food 1991, została zalecona suplementacja w ilości 1O mg dNT na 11, która później uległa zwiększeniu do 70 mg/I. Stosowane są dNT, które w preparatach dla dzieci dają smak (aromat). Przyjemny, tzw. ,,piąty aromat" urnami zawiera substancje, którymi są kwas glutaminowy i IMP. Przekazywane są informacje o tym, że przygotowany w ten sposób preparat dziecięcy był spożywany przez niemowlęta w zwiększonych ilościach i można wnioskować, że to było mleko wzbogacone o ten aromat. Optymalna dzienna dawka dNT dla niemowlęcia wynosi 160 mg/kg na kilogram masy ciała, co odpowiada średniemu przyrostowi masy ciała 1 Dg/kg/dziennie.

Nowe ustalenia dotyczące znaczenia NT wskazują na to, że ich rola w żywieniu dorosłych jest również warta uwagi. Uzupełnienie diety IMEREGENEM (dNT) jest wiązane   z przywróceniem utraconych funkcji układu immunologicznego. Stosowanie dNT zawartych w IMUNERGENIE prowadzi do szybkiej i zdecydowanej poprawy zakłóconych funkcji fizjologicznych u człowieka.


IMUREGEN a funkcje fizjologiczne

Nukleotydy w IMUREGENIE stanowią podstawę kwasu nukleinowego, a jako monofosforany, dwufosforany i trójfosforany uczestniczą praktycznie we wszystkich funkcjach metabolicznych. Stanowią integralną część białkowego, węglowodanowego i lipidowego metabolizmu oraz metabolizmu kwasu nukleinowego. Jako nukleozydy wchodzą w skład czynnych metabolicznie substancji, zwłaszcza koenzymów. Funkcjonują w metabolizmie energetycznym jako donory fosforanowe, są niezbędne jako mediatory w agregacji płytek krwi i rozszerzaniu naczyń krwionośnych.

Szacuje się, że w ciągu 24 godzin u dorosłego człowieka ulega rozkładowi i jest zastępowane około 300 g enterocytów. Kolejne obciążenie i wysokie zużycie wzrasta przy wywoływaniu odpowiedzi immunologicznej w wyniku klonalnej ekspansji komórek limfoidalnych do komórek efektorowych. Dalsze zużycie nukleotydów powstaje przy regeneracji tkanek, odbudowie nabłonka śluzowego, indukcji układu krwiotwórczego, a także przy odbudowie komórek skóry. Dodatek do diety w postaci IMUREGENU skutecznie zapobiega powikłaniom spowodowanym sytuacją deficytową.

 

IMUREGEN a wpływ na przewód pokarmowy

Dietetyczne NT w IMUREGENIE odgrywają ważną role w rozwoju przewodu pokarmowego. Następuje wzrost białka błony śluzowej, DNA, wysokości kosmków i innej aktywności błony śluzowej jelit. Wielokrotnie był wykazywany pozytywny wpływ IMUREGENU na naprawę uszkodzenia zarówno u testerów (osób testujących), tak też u osób dorosłych oraz dzieci.

Testowany przez nas preparat IMUREGEN wykazywał znaczące działanie przeciwzapalne podawanych NT u dzieci z alergią, objawiające się spadkiem wartości albuminy ślinowej z jednoczesnym wzrostem wartości wydzielniczej immunoglobuliny lgA i wzrostem lizozym ślinowych. Te istotne zmiany sygnalizowały idące za tym polepszenie stanu zdrowia, łącznie ze zwiększoną odpornością i spadkiem zapadalności na choroby dróg oddechowych. Literatura podaje obniżenie śmiertelności i objawów stanu zapalnego w doświadczeniach wykonywanych na testerach.

Zasadnicze zmiany są powodowane podawaniem dNT, mających wpływ na mikroflorę jelitową. Następuje znaczący wzrost zawartości bifidobakterii w przewodzie pokarmowym, a następnie redukcja pH jelita. Obniżone pH może zapobiegać proliferacji i wzrostowi drobnoustrojów chorobotwórczych, zwłaszcza Bacteroides i Clostridium. Wpływy IMUGENRNU na wzrost bifidobakterii są udokumentowane również u dzieci karmionych przemysłowo wyprodukowaną żywnością dla niemowląt, wzbogaconą dNT. IMUREGEN, jako egzogeniczne źródło dNT, może zoptymalizować funkcję nabłonka jelitowego przede wszystkim w okresie przyśpieszonego wzrostu i przebiegu rekonwalescencji po uszkodzeniu błony śluzowej. Podawanie IMUREGENU ma korzystny wpływ na szereg chorób zapalnych przewodu pokarmowego, na przykład na przebieg wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, chorobę Leśniowskiego-Crohna. Jego podawanie przynosi także pozytywne rezultaty u pacjentów z zespołem jelita drażliwego. Wielokrotnie wykazywano również korzystny wpływ na naprawę błony śluzowej jelit po infekcjach bakteryjnych przewodu pokarmowego. IMUREGEN ma także korzystny wpływ na leczenie biegunek wywołanych w diecie przy nietolerancji laktozy.


Wpływ IMUREGENU na metabolizm tłuszczu

U dzieci z dietą żywieniową zawierającą dNT dochodzi do podwyższenia wartości HOL już w pierwszym miesiącu po porodzie. Wydaje się,     że   IMUREGEN   nasila   syntezę   lipoprotein,     przede   wszystkim w przewodzie pokarmowym. Podawanie preparatu prowadzi do zwiększenia kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 PUFA w osoczu i w błonie erytrocytów zwierząt doświadczalnych.


IMUREGEN a działanie na wątrobę

W zaspakajaniu zapotrzebowania organizmu na spożycie NT wątroba ma znaczący wpływ, przede wszystkim za pośrednictwem aktywnej syntezy   i uwalniania dNT w celu stosowania przez inne tkanki. Nukleotydy zewnątrzkomórkowe wpływają na wzrost hepatocytów i ich regenerację. Uszkodzenie     miąższu     wątroby   prowadzi   do   zwiększonego  zużycia nukleotydów, przy czym regeneracja nowej tkanki jest uzupełniana przyspieszoną syntezą DNA i RNA. IMUREGEN poprawia funkcję miąższu wątroby, ma wpływ na naprawę i detoksykację mikrotoksyn, jak też znaczące zastosowanie w usuwaniu wpływów będących następstwem doznanego stresu. Dowiedliśmy, że podawanie IMUREGENU w stanach znacznego upośledzenia miąższu wątroby prowadzi do szybkiego spadku aktywności aminotransferazy asparginowej (AST), aminotransferazy alaninowej (ALT), transaminazy glutaminowo-pirogronianowej (GPT).

Tak samo korzystne działanie IMUREGENU zostało wielokrotnie stwierdzone również na testowanych zwierzętach. Dowiedziono, że poziomy mikotoksyn w wątrobie świń i drobiu, którym podawano IMUREGEN, były znacznie niższe niż u zwierząt z żywieniem standardowym, a poziomy mikotoksyn w kale zwierząt doświadczalnych, którym podawano nukleotydy, były wyraźnie wyższe. Preparat wspomaga wzrost hepatocytów i ich regenerację oraz odgrywa ważną rolę w syntezie glikogenu. Jest to dowód na skuteczność IMUREGENU przy toksycznym zwłóknieniu miąższu wątroby. Dowiedliśmy również, że IMUREGEN ma hepatoprotekcyjne działanie w przypadku zespołu infekcji EBV ze zmianami miąższu wątroby. Nasze doświadczenia wskazują na znaczący efekt zapobiegawczy IMUREGENU, podawanego prewencyjnie do picia, dla pracowników z dużym ryzykiem narażenia na działanie substancji chemicznych (eliminacja efektu hepatotoksycznego). Te doświadczenia skłoniły nas do podawania dużych dawek IMUREGENU osobom z zatruciami. Po 14 dniach podawania preparatu doszło do unormowania się wszystkich wskaźników uszkodzenia wątroby (testy wątrobowe, tkankowy antygen polipeptydowy, orosomukoid). W grupach długookresowo monitorowanych osób z ryzykiem narażenia na substancje hepatotoksyczne stwierdziliśmy również wyraźny spadek wielkości cholesterolu ze zwiększeniem cholesterolu HOL i normalizacją indeksu.


IMUREGEN a immunitet (odporność)

Wielokrotnie dowiedziono, że IMUREGEN zwiększa specyficzne niespecyficzne funkcje układu odpornościowego, aktywność proliferacyjną komórek limfoidalnych, z idąca w ślad za tym właściwą reakcją komórkowej   i humoralnej odpowiedzi immunologicznej. Podawanie preparatu zwiększa nie tylko liczbę, ale przede wszystkim aktywność limfocytów NK, wytwarzanie wielu cytokin, co prowadzi do jego ewentualnego wykorzystania w stanach chorób nowotworowych, w trakcie i po leczeniu konwencjonalnym.

Dowiedziony jest znaczący wpływ IMUREGENU na wiele elementów odporności humoralnej, łącznie z limfocytami B regulującymi wytwarzanie przeciwciał o zwiększonej odporności na czynniki bakteryjne i wirusowe. Endogenne nukleotydy mają korzystny wpływ na odpowiedź immunologiczną   i utrzymują jej optymalne funkcje. Został dowiedziony istotny wpływ preparatu na poziom przeciwciał przeciw tężcowi u zaszczepionej populacji dziecięcej. W porównaniu do pacjentów z grupy kontrolnej, doszło do statystycznie istotnych różnic w wartościach odpowiedzi immunologicznej. Wielokrotnie wykazano skuteczność podawanego preparatu w leczeniu zakażeń grzybiczych.

Nukleotydy wpływają na wiele mechanizmów odporności komórkowej. Przyśpieszają limfoproliferację wywoływaną przez alloantygen, regulują niedożywienie wywołane immunosupresją, zwiększają ilość komórek NK i ich aktywność. Zwiększają wytwarzanie 11-2 i uczestniczą również we wzroście liczby makrofagów i jednocześnie zwiększają ich aktywność fagocytarną. Dowiedziono, że IMUREGEN nasila proces komponenty proliferacyjnej i stymuluje proliferację neutrofili do krwi obwodowej.

Podawanie preparatu zwiększa odporność na infekcje zarówno u testowanych zwierzęcych, jak też u człowieka. Na modelu doświadczalnym została  dowiedziona znaczna   odporność  na infekcje Candida albicans i Staphylococus aureus. Przeżywalność zwierząt z dietą zawierającą IMUREGEN była statystycznie większa w porównaniu do grupy kontrolowanej.

Preparat reguluje stosunek subpopulacji komórek Th1 i Th2, a tym samym, znacznie zmniejsza ryzyko uczulenia i indukcji odpowiedzi lgE. Zaledwie 0,5% dNT zawartych w IMUREGENIE w eksperymentalnym rnodelu alergii wziewnej, zmniejsza ryzyko wywoływania objawów alergicznych. Zostało dowiedzione, że podawanie preparatu u wcześniaków było związane ze znacznym wzrostem liczby limfocytów CD4 +.


IMUREGEN a odporność śluzówki

Długotrwałe podawanie IMUREGENU prowadzi do korzystanego wpływu na czynniki odporności śluzówki. Zostało stwierdzone, że dochodzi do zwiększenia wartości przeciwciała wydzielniczego lgA, do wyraźnego spadku albuminy i białka C-reaktywnego oraz do ogólnej poprawy stanu zdrowia. U   poszczególnych   osobników   w   warunkach   obciążenia,   wynikających z aktywności fizycznej, podawanie preparatu prowadziło do zwiększenia wartości przeciwciała wydzielniczego lgA, lgG w ślinie oraz lgM w ślinie. W porównaniu do grupy placebo dochodzi do podwyższenia wartości lizozymu śluzówki, a tym samym do zapewnienia zwiększonej odporności na obciążenia zakaźne. Nukleotydy żywieniowe w IMUREGENIE wpływają ogólnie na wytwarzanie przeciwciał   poprzez   działanie   na   komórki   T   pomocnicze w najwcześniejszym etap prezentacji antygenu. Odpowiedź immunologiczna jest regulowana przez oddziaływanie na komórki T regulatorowe. W badaniach powtarzalnych, monitorujących stan zdrowia populacji dziecięcej przebywającej w sanatorium z powodu choroby płuc albo alergii, po miesięcznym podawaniu do picia IMUREGENU zapewniliśmy nie tylko znaczącą poprawę wyników odporności śluzówki, przez zwiększenie wartości SlgA, zwiększenie wartości przeciwciała wydzielniczego lgA, zwiększenie wartości immunoglobulin lgG i lizosomu ze spadkiem wartości białka C-reaktywnego, ale też wyraźny spadek stężenia kortyzolu w ślinie, przedstawiający normalizację reakcji na stres.

Efektem tych pozytywnych wyników badań laboratoryjnych była nie tylko znaczna poprawa w oddychaniu u badanych dzieci ze spadkiem wartości eNO o 15%, ale również polepszenie kondycji fizycznej u dzieci przejawiające się zwiększoną aktywnością.

Zmierzone wartości wejściowe 6-minutowego walk testu zwiększyły się po pobycie w sanatorium u 17%. Badanie kontrolne wykazały utrzymywanie się korzystnych wyników przez okres 6 miesięcy. Do stopniowego pogorszenie zmierzonych wartości doszło przede wszystkim pod wpływem przebywania w warunkach zwiększonego zanieczyszczenia gazami spalinowymi, zanieczyszczeń chemicznych, zanieczyszczenia paleniem w lokalnych paleniskach (piecach grzewczych), a u ponad 50% dzieci również pod wpływem zanieczyszczenia środowiska w pomieszczeniach zamkniętych, zwłaszcza na skutek kupowania tym dzieciom przez rodziców odzieży używanej w secod hand.


IMUREGEN A OUN (ośrodkowy układ nerwowy)

Odpowiednie spożycie zawartych w IMUREGENIE dNT, we wczesnym okresie rozwoju człowieka, korzystnie wpływa na rozwój ośrodkowego układu nerwowego. Odpowiednie spożycie składników poprawia pamięć. W literaturze przytaczane są przypadki znacznej poprawy stanu zdrowia po podaniu preparatu u osób z zaburzeniami funkcji mózgu, na przykład u pacjentów z otępieniem. Wykazano, że ATP jest niezbędna nie tylko we wspomaganiu uczeniu się, ale też dla pamięci i umiejętności koncentracji. Jest ona bardzo ważna dla pośrednictwa w przenoszeniu sygnałów ze środkowego układu nerwowego na obwodowy układ nerwowy.

Zwiększony wysiłek fizyczny a IMUREGEN

IMUREGEN ma swoje zastosowanie u osób uprawiających sport. Regularne podawanie preparatu osobom pracującym w zawodach ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wysiłek fizyczny, zmniejsza ich zachorowalność i niezdolność do pracy.

W grupie testowej ponad dwóch tysięcy   osób,   poddanej   dużemu   wysiłkowi   fizycznemu,   przebywającej w wysokich temperaturach, podawanie napojów z IMUREGENEM prowadziło do 50% zmniejszenia absencji w pracy z powodu choroby. Takie same efekty związane z podawaniem preparatu odnotowaliśmy w innych grupach zawodowych (straż pożarna, policja, transport).

Podawanie IMUREGENU, zarówno samego jak też w formie zmieszania z innymi substancjami, jest obecnie przedmiotem wzmożonego zainteresowania i jest stosowane u wielu czołowych sportowców.

Na tym etapie należy rozróżnić podawanie preparatów i ich dawek w okresie przygotowawczym ze zwiększonym wysiłkiem treningowy, podczas zawodów i podczas rekonwalescencji po zwiększonym wysiłku fizycznym. Nasze doświadczenia pokazują, że podawanie IMUREGENU nie tylko prowadziło do wzrostu wydajności, ale przede wszystkim do zmniejszenia częstości występowania zachorowania podczas zawodów. Korzystny efekt podawania preparatu może być związany ze zwiększoną odpornością  na obciążenia stresem. W grupach dzieci stwierdziliśmy, że u dzieci stosujących MUREGEN, po podaniu dawki preparatu następuje szybki spadek wartości kortyzolu1 w ślinie.

Układ sercowo-naczyniowy (krążenia) a IMUREGEN 

Skurcze   serca   są   zależne   od   ATP,   a   zawartość   nukleotydów w preparacie czuwa nad fizjologiczną funkcją układu sercowo-naczyniowego.


Choroby nowotworowe a IMUREGEN 

Podawanie preparatu może zwiększać skuteczność środków chemioterapeutycznych i zmniejszać skutki uboczne. IMUREGEN może zmniejszać toksyczność niektórych leków przeciwnowotworowych.

Podawanie doksorubicyny razem z IMUREGENEM wykazało podwyższenie poziomu tego podawanego preparatu o 50% w komórkach nowotworowych, w porównaniu do grupy pacjentów bez podawanych nukleotydów. Podobnie korzystne działanie podawanych dNT w preparacie jest opisywane w leczeniu nowotworów płuc. Omawiana jest możliwość podwójnego działania podawanego IMUREGENU w chorobach nowotworowych. Po pierwsze, jest to zwiększenie efektu preparatu, a po drugie, zwiększenie funkcji mechanizmów immunologicznych.

Nasze doświadczenia wskazują na wpływ IMUREGENU na   utrzymanie   przy   chemioterapii   stałej   liczby   białych   krwinek   lub na ograniczanie ich liczby w znacznie mniejszym zakresie niż u pacjentów, którym nie podawano preparatu.


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

*UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.

Literatura

1) Sima, P., Richter, J., Lajcikova, A., Turek, B.: Ochranne napoje v pracovnim lekarstvi. ćeske pracovni lekarstvi 4, 2003, 4, s.182-186.

(Napoje ochronne w medycynie pracy. Czeska medycyna pracy).

2) Richter, J., Sima, P., Turek, B.: Pusobeni nukleotidu a antioxidantu v ochrannych napojich. Sbornik souhrnu XXVII. Kongres pracovniho lekarstvi s mezinarodni ucasti, Hradec Kralove, 15-17.10.2003.

(Działanie nukleotydów i przeciwutleniaczy w napojach ochronnych. Zbiór materiałów z obrad XXVII Kongresu medycyny pracy z udziałem międzynarodowym).

3) Turek, B., Sima, P., Richter, J., Virtova, M.: Vyznam imunonutrice a suplementace vyzivy pro zdravi obyvatelstva v 21.stoleti. 21. Vyrocni svetovy kongres na tema Transformace ceske a slovenske spolecnosti na prahu noveho milenia a jeji uloha v soucasnem globalnim svete, Plzen, 24-30.06.2002.

(Znaczenie regulacji układu odpornościowego poprzez uzupełnienie żywienia dla zdrowia ludności w XXI wieku. Doroczny światowy kongres na temat Transformacja czeskich i słowackich firm na progu nowego millenium i ich rola we współczesnym globalnym świecie).

4) Turek, B., Sima, P., Richter, J.: Soucasne moznosti ochrany organizmu vyzivou. Vyrocni svetovy kongres na tema Transformace ceske a slovenske spolecnosti na prahu noveho milenia a jeji uloha v soucasnem globalnim svete, Plzen, 24-30.06.2002.
(Aktualne możliwości ochrony organizmu poprzez odżywianie. Doroczny światowy kongres na temat Transformacja czeskich i słowackich firm na progu nowego millenium i ich rola we współczesnym globalnym świecie).

5) Svozil, V., Jirka, Z., Sima, P., Richter, J., Weigl, E.: Speleoterapie ve XXI. stoleti. Vyrocni svetovy kongres na tema Transformace ceske a slovenske spolecnosti na prahu noveho milenia a jeji uloha v soucasnem globalnim svete, Plzen, 24-30.06.2002.
(Speleoterapia w XXI wieku. Doroczny światowy kongres na temat Transformacja czeskich i słowackich firm na progu nowego millenium i ich rola we współczesnym globalnym świecie).

6) Sima, P., Richter, J.: lmunonutrice. Sbornik 19. pracovni imunologicke konference ćeske imunologicke spolecnosti „Jak se organismus brani stoupajici zatezi cizorodych antigenu", Velke Karlovice, 25-27.10.2002, s.13-20.
(Materiały 19 roboczej konferencji immunologicznej Czeskiego Towarzystwa Immunologicznego „Jak organizm broni się przed rosnącym obciążeniem antygenów obcych").

7) Sima, P., Richter, J.: lmunonutrice. XXVIII. Pachnerovy dny pracovniho lekarstvi, Roznov pod Radhostem, 28.05.-30.05.2003.
(Regulacji układu odpornościowego poprzez uzupełnienie żywienia. XXVIII Pachnerowe Dni Medycyny Pracy).

8) Slizova, D., Sima, P., Richter, J., Krs, O.: Dietary nucleotide extracts promote growth and regeneration of ileum epithelia. Abstract - Morphology 2003, Hradec Kralove, 15-16.09.2003.

9) Sima, P.: Specificke slozky stravy ve vztahu k imunite. Spolecnost pro vyzivu - konference Vyziva a potraviny 2003, 11-13.11.2003, Pardubice. (Specyficzne składniki diety w odniesieniu do odporności. Towarzystwo ds. Żywienia - konferencja Żywienie i żywność).

10) Richter, J., Richterova, S., Sima, P., Pfeifer, I.: Vysledky vyzivovych intervenci. Sbornik konference Vyziva a zdravi, Teplice 2002.
(Wyniki interwencji żywieniowych. Materiały z konferencji Żywienie i żywność).

11) Richter, J., Richterova, S., Kral, V., Pfeifer, I., Jilek, D., Sima, P., Drnek, F.: Ovlivneni parametru salivarni imunity u rómskych deti. Alergie 4, 2002 r.,
s. 80.
(Wpływanie na parametry odporności śluzówki u dzieci romskich).

12) Richter, J., Jilek, D., Kral, V., Mały, U., Weigl, E., Svozil, E., Sima, P., Vorderwinkler,A.: Vliv speleoterapie na ukazatele salivarni imunity. 4th International ISCA Congress, 21.-27.10.2002, Postojna, Słowenia
(Wpływ speleoterapii na wskaźniki odporności śluzówki).

13) Richter, J., Jilek, D., Kral, V., Mały, U., Weigl, E., Svozil, E., Sima, P., Vorderwinkler,A.: Vliv speleoterapie na ukazatele salivarni imunity. Alergie 4, 2002, s. 80-81.
(Wpływ spleoterapii na wskaźniki odporności śluzówki).

14) Richter, J., Richterova, S., Kral, V., Pfeifer, I., Jilek, D., Sima, P., Drnek, F: Salivarni imunita u rómskych deti. Alergie 4, 2002, s. 80-81.
(Odporność śluzówki u dzieci romskich).

15) Richter, J., Richterova, S., Sima, P., Pfeifer, I., Turek, 8.: lmunita a  vyziva.

IX. lnterdisciplinarni konference s mezinarodni ucasti „Optimalni pusobeni telesne zateze a vyzivy", 05-07.09.2002, Hradec Kralove.
(Odporność a żywienie. IX międzydyscyplinarna konferencja z udziałem międzynarodowym „Optymalny efekt obciążenia fizycznego i żywienia").

16) Richter, J., Sima, P., Richterova, S., Pfeifer, I., Turek, 8.: lmunologicke metody ke zjist'ovani vyzivoveho stavu. Sbornik konference Vyziva a zdravi, Teplice 2002 .
(Metody immunologiczne do identyfikacji stanu odżywienia. Materiały konferencji Żywienie i zdrowie).

17) Richter, J., Richterova, S., Sima, P., Pfeifer, I., Turek, 8.: Patologie vyzivy a jeji odraz v imunite. Sbornik konference Vyziva a zdravi, Teplice 2002.
(Choroby związane z odżywianiem i ich odzwierciedlenie w odporności. Materiały konferencji Żywienie i zdrowie).

18) Richter, J., Richterova, S., Sima, P., Pfeifer, I.: Vysledky vyzivovych intervenci. Sbornik konference Vyziva a zdravi, Teplice 2002.

(Wyniki interwencji żywieniowych. Materiały konferencji Żywienie i zdrowie). 

19) Richter, J., Sima, P., Richterova, S., Turek, 8.: Nove pristupy ve vyzive - funkcni strava. IX. lnterdisciplinarni konference s mezinarodni ucasti

,,Optimalni pusobeni telesne zateze a vyzivy", 05-07.09.2002, Hradec Kralove.
(Nowe podejście w żywieniu - żywność funkcjonalna. IX międzydyscyplinarna konferencja z udziałem międzynarodowym „Optymalny efekt obciążenia fizycznego i żywienia"). 

20) Sima, P., Turek, B., Richter, J.: Nove pristupy ve vyzive obyvatelstva v 21. stoleti: imunonutrice, ekonutrice a ekoimunonutrice. Vyziva a potraviny (v tisku).

(Nowe podejście w żywieniu ludności w XXI wieku: rozwój systemu odpornościowego, optymalna aktywność metaboliczna i ekologiczna równowagi mikroflory jelitowej i wymagania istotne dla ekologicznego rozwoju systemu odpornościowego. Żywienie i żywność - w druku). 

21) Richter, J., Holajova, K., Jilek, D., Kral, V., Pohorska, J.: Mohou virove infekce ovlivnit vyskyt alergickych onemocneni? (v tisku)

(Czy infekcje wirusowe mogą wpłynąć na występowanie chorób alergicznych?

- w druku).

22) Richter, J., Sima, P., Pfeifer, I., Turek, B., Cikrt, M.: Nukleotidy a jejich vyznam ve zdravi a nemoci. (v tisku)
(Nukleotydy i ich znaczenie w zdrowiu i chorobie - w druku).

23)   Richter, J.:Nase prakticke zkusenosti s IMUNOREM (v tisku)
(Nasze doświadczenia praktyczne z IMUNOREM® - w druku).

24) Richter, J., Richterova, S., Sima, P., Pfeifer, I., Turek, B.: Patologie vyzivy a jeji odraz v imunite (v tisku)

(Nieprawidłowe odżywianie i jego odzwierciedlenie w odporności -   w druku).

25) Sima, P., Richter, J.: lmunonutrice. lmunologicky zpravodaj 18, 2003, 1, S. 9-13.

(Rozwój systemu odpornościowego (regulacja za pomocą żywienia. Biuletyn immunologiczny). 

26) Richter, J., Sima, P., Richterova, S., Pfeifer, I., Turek, B.: lmunologicke metody ke zjist'ovani vyzivoveho stavu (v tisku).

(Immunologiczne metody stwierdzania stanu odżywienia - w druku).

27) Richter, J., Pfeifer, I., Stiborova, I.: Mapovani noveho problemu - prevalence infekce Helicobacter pylori v detske populaci (v tisku - Hygiena 1/2004).

(Odwzorowanie   nowego   problemu   -   Częstość   występowania   zakażenia Helicobacter pylori wśród populacji dziecięcej - w druku).

28) Richter, J., Stiborova,   I.,   Kral, V.,  Jilek,  D.: Primy  prukaz  antigenu Helicobacter pylori ve stolici. Prakticky lekar 82, 2002, 4, s. 205-207.

(Bezpośrednie wykrywanie antygenu Helicobacter pylori w kale. Praktyczny lekarz).

29) Sima, P.: Ekoimunonutrice jako prevence onemocneni. Univerzita 3.veku, Vysoka skala v Plzni, 20.11.2003, Plzen (prednaska).

(Regulacja układu odpornościowego poprzez uzupełnienie żywienia składnikami ekologicznymi jako zapobieganie chorobom. Uniwersytet Trzeciego Wieku - wykład).

30) Sima, P.: lmunita ve vztahu k vyzive a globalizaci. Sdruzeni praktickych lekaru ĆR, Karlovy Vary, 9.12.2003 (prednaska)

(Odporność w odniesieniu do żywienia i globalizacji. Stowarzyszenie lekarzy internistów - wykład).

31) Sima, P.: Novinky v mikrobiologii. ćesky rozhlas 2, porad Kava o ctvrte, 13.0.2003 rozhlasove vysilani).

(Nowości w mikrobiologii. Czeskie Radio - audycja radiowa).

32) Sima, P.: Prevence recidivy chripky. Radio Impuls, 13.03.2003 (rozhlasove vysilani).

(Zapobieganie nawrotom grypy, Radio Impuls - audycja radiowa).

33) Sima, P.: Prevence infekcnich nemoci. Ćesky rozhlas 2, Praha, 13.3.2003 (rozhlasove vysilani).

(Zapobieganie chorobom zakaźnym. Czeskie Radio - audycja radiowa).

34) Sima, P., Turek, B.: Vyznam imunonutrice. ćesky rozhlas 2, porad Kava o ctvrte, 17.0.2003 (rozhlasove vysilani).

(Znaczenie regulacji układu odpornościowego poprzez uzupełnienie żywienia. Czeskie Radio - audycja radiowa).

35) Sima, P.: Prevence infekcnich nemoci. Ćesky rozhlas 2, porad Dobre rano, 16.10.2003 (rozhlasove vysilani).

(Zapobieganie chorobom zakaźnym. Czeskie Radio - audycja radiowa).

36) Sima, P., Turek, B.: Paradna zdravi. ćesky rozhlas 2, porad Kava o ctvrte, 4.11.2003 (rozhlasove vysilani).

(Poradnia zdrowia. Czeskie Radio - audycja radiowa).

37) Sima, P.: Uloha vyzivy v prevenci infekcnich onemocneni. Ćesky rozhlas 2, porad Dobre rano (rozhlasove vysilani)

(Rola żywienia w zapobieganiu chorobom zakaźnym. Czeskie Radio - audycja radiowa).

38) Sima, P., Turek, B., Richter, J., Nove pristupy ve vyzive obyvatelstva v 21. stoleti: imunonutrice, ekonutrice a   ekoimunonutrice. Vyziva a potraviny, (in press).

(Nowe podejście w żywieniu ludności w XXI wieku: rozwój systemu odpornościowego, optymalna aktywność metaboliczna I ekologiczna równowagi mikroflory jelitowej i wymagania istotne dla ekologicznego rozwoju systemu odpornościowego. Żywienie i żywność - in press).