Księga badań klinicznych suplementu IMUREGEN

Badania kliniczne, Badania szpitalne, Raporty Rządowe, Raporty  z doświadczeń lekarskich, Światowa Organizacja Zdrowia, Imuregen - Raport podsumowujący. Dokument w języku angielskim. Treści opublikowane na portalu stanowią tłumaczenie na język polski wybranych fragmentów poniższej Księgi.

UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej