Tłumaczenie z języka angielskiego. Źródło: REPORTS OF NUCLEOTIDES AND RELATED CONTENTS. Patrz: Imuregen Book of Clinical Studies.


Czym jest IMUREGEN?*

Wartości suplementacji nukleotydami DNA/RNA

Nauka, która promuje zdrowe starzenie się, ma na celu zachowanie ludzkiego ciała w zdrowym stanie przez jak najdłuższy czas.
W ten sposób stara się utrzymać umysł i ciało w czujności oraz aktywności fizycznej, aby czerpać zadowolenie przez całe życie, stosunkowo wolne od stresu. Jednym z wyzwań zdrowego starzenia się, jest zdolność ciała do samodzielnej obrony przed chorobom oraz pogarszającą się jakością środowiska. Obecne podejście do rozwiązywania problemów zdrowotnych skupia się raczej na leczeniu symptomów niż źródeł choroby - dyskomfortu poprzez leki czy zabiegi. Chociaż jest to skuteczny sposób na walkę z poważnymi infekcjami oraz w sytuacjach zagrażającej życiu, nie jest to panaceum na rozwiązywanie wszystkich problemów medycznych. Celem świata nauki było znalezienie sposobu na wzmocnienie układu odpornościowego, podobnego do szczepienia, tak aby był on gotowy do niszczenia patogenów. Imuregen został stworzony z myślą o realizacji tej wizji. W oparciu o długoterminowe badania eksperymentalne i badania kliniczne w Europie potwierdzono, że Imuregen ma pozytywny wpływ na całkowitą regenerację organizmu i układu odpornościowego. Jest szczególnie odpowiedni dla osób, które są narażone na ekstremalne obciążenia fizyczne lub psychiczne. Wspomaga regenerację tkanek wątroby i błon śluzowych układu trawiennego i oddechowego. Zapewnia również ochronę przed infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi.


Imuregen oferuje nowy sposób wzmocnienia układu odpornościowego i promuje regenerację komórek. Dzięki wysoko skutecznym naturalnym substancjom, takim jak nukleotydy, aminokwasy, oligopeptydy oraz pierwiastki śladowe, Imuregen jest w stanie zwiększyć odporność organizmu oraz wpływać na regenerację komórkową. Imuregen jest wprowadzany do przewodu pokarmowego w postaci aktywnej, umożliwiając organizmowi wchłanianie tylko tych substancji, których potrzebuje do optymalizacji działania, unikania stresu i chorób oraz do poprawy metabolizmu podczas choroby. Imuregen reguluje kondycję organizmu poprzez modulowanie komórkowej i hormonalnej funkcji układu odpornościowego. Suplementacja Imuregen jest zatem jednym z najbardziej odmładzających, wzmacniających układ odpornościowy i wspierających tkanki diet, jakie kiedykolwiek zostały odkryte. Liczne opublikowane badania naukowe wskazują na bardzo istotne korzyści zdrowotne wynikające z suplementacji DNA i RNA. Niemal każdy system organizmu ma udokumentowaną poprawę zdrowia, witalności lub funkcji dzięki dostarczaniu suplementów tych fundamentalnie ważnych elementów komórkowych, od niemowlęctwa do zaawansowanego wieku. Poniżej znajduje się krótkie podsumowanie z obszernej literatury na poparcie wielu opublikowanych korzyści z suplementacji nukleotydów w diecie.  


Regeneracja tkanek

Aby utrzymać zdrowie, praktycznie każda tkanka w organizmie musi się regularnie regenerować. Posiadanie odpowiednich zapasów wszystkich kwasów nukleinowych może być jednym z najważniejszych czynników ograniczających, czy tkanka będzie w stanie wyrazić swoją największą zdolność do regeneracji i samonaprawy. Każda tkanka, aby się zregenerować, wymaga zdolności wytworzenia przez organizm  DNA i RNA w celu wsparcia procesu tworzenia nowych komórek. Zapewnienie łatwo przyswajanych i przyswajalnych nukleotydów może być jednym z najpotężniejszych sposobów wspomagania każdej tkanki w naprawie i odnowie.


Leczenie Ran

Przeprowadzone badania nad gojeniem się ran wykazały wpływ uzupełniania diety w kwasy nukleinowe na gojenie ran. W porównaniu do grupy kontrolnej, osoby otrzymujące suplementy wykazały szybsze gojenie ran, większa wytrzymałość skóry na rozciąganie, oraz znacznie mniejsze blizny.


Naprawa gruczołów dokrewnych

Jedne z najdrobniejszych organów w ciele mają najgłębszy wpływ na nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Należą do nich gruczoły dokrewne, które wydzielają niewielkie ilości hormonów do krwi. bez których jednak każda funkcja organizmu mogłaby ucierpieć:

• Przysadka mózgowa
• Nadnercza

• Grasica grasicy
• Tarczyca
• Gruczoły ślinowe


Integralność jelit, dojrzewanie i (Bowel flora - przewlekły stan nawracających bólów brzucha z zaparciem lub biegunką lub obu) 

Wyściółka jelitowa zastępuje wszystkie komórki co siedem dni. Sama grubość pojedynczej warstwy, tej podszewki jest w dużym stopniu uzależniona od wystarczającej ilości kwasów nukleinowych, do całkowicie regeneracji, co tydzień. Jeśli wsparcie żywieniowe jest niewystarczające, wadliwa regeneracja błony śluzowej jelita uszkadza enzymatyczne etapy trawienia, co może prowadzić do błędnego cyklu pogarszającego się trawienia i stanu odżywienia. Po podaniu uzupełniających nukleotydów znacznie poprawiła się wyściółka jelitowa, z regeneracją wysokości chłonnych kosmków jelitowych. Ponadto znacznie poprawiła się zawartość enzymu i funkcja wyściółki jelitowej, umożliwiając zwierzętom regenerację i rozwój.     


ImuRegen - przeciwdrobnoustrojowe peptydy i białka (AMPP)    

AMPP mają ogromne znaczenie dla zdrowia człowieka, ponieważ zabijają mikroorganizmy (bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki) na pograniczu pomiędzy zewnętrznym, a wewnętrznym środowiskiem organizmu (jelita, płuca, skórę, drogi moczowe) i chronią układ krwionośny przed przenikanie drobnoustrojów (Yu & Comp. 2010). AMPP reguluje odpowiedź immunologiczną i spowalnia niebezpieczną reakcję zapalną, która jest niebezpieczna dla organizmu.   


Poziom cholesterolu HDL

Dodatkowym odkryciem u osób, które otrzymały suplementację nukleotydami było polepszenie ich profili lipidowych we krwi. W szczególności stwierdzono, że osoby otrzymujące dodane kwasy nukleinowe mają wyższe poziomy cholesterolu HDL, czyli wyższy poziom frakcji cholesterolu, który chroni przed chorobą sercowo-naczyniową.   


Wzrost i rozwój  

W badaniach na młodych zwierzętach laboratoryjnych oceniono wpływ suplementacji DNA i RNA. W porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi, suplementowane zwierzęta rosły, rozwijały się i zwiększały masę mięśniową w większym tempie. Inne ważne białka były również odbudowane łatwiej u leczonych zwierząt. Wyściółka jelitowa była bardziej dojrzała szczególnie u zwierząt suplementowanych. Dotychczasowe badania wskazują, że ogromne zapotrzebowanie na kwasy nukleinowe we wzroście i rozwoju jest korzystnie suplementować, uzupełniając te ważne składniki odżywcze.  


Odporność komórkowa  

Odporność komórkowa odnosi się w szczególności do komórek odpornościowych, które mają rolę komórek identyfikujących komórek w organizmie, które stały się nieprawidłowe, po to aby te nieprawidłowe komórki zostały usunięte. Główne zmiany komórkowe poszukiwane w systemie odporności komórkowej to rozwijające się komórki rakowe różnego typu lub różnorodnego typu infekcje wewnątrzkomórkowe. Celem komórkowego systemu odpornościowego jest wyeliminowanie komórek rakowych lub zainfekowanych zanim utrwalą się w organizmie powodując poważną chorobę. Głównymi efektorami odporności komórkowej są komórki powstające w grasicy. Te komórki są najczęściej nazywane komórkami T z powodu na ich tymiankowgo wyciągu, których istnieje kilka typów o różnych funkcjach. Specjalny typ komórek T to cytotoksyczne komórki T, które mają rolę odnajdowania i przyklejania się do nieprawidłowych komórek, później uwalnianie substancji, które selektywnie trawią i oczyszczają niebezpieczne komórki.  


Wzmocnienie pamięci

Wiele badań wykonanych na zwierzętach i ludziach wykazało ogromną poprawę funkcji pamięciowych w trakcie suplementacji kwasami nukleinowymi. Czy to była zdolność zapamiętania właściwej drogi wyjścia z labiryntu w celu otrzymania serowej nagrody czy zapamiętwanie faktów i liczb, suplementacja elementami DNA i RNA nadzwyczaj zwiększała wydajność. Być może najbardziej Być może najbardziej widoczne okazało się, gdy jeden badacz skupił się na podawaniu kwasów nukleinowych osobom z demencją. Nawet w zaawansowanym stadium choroby, gdy podawał odpowiednio wysokie dawki swoim pacjentom, prawie w każdym przypadku poprawa pamięci była bardzo znacząca. Lekarz opisał, że nawet w bardzo zaawansowanych przypadkach demencji dochodziło do nadzwyczajnego odzyskiwania pamięci, które następowało po podaniu odpowiednio wysokiej dawce nukleotydów.  


Długowieczność  

Jest bardzo, że to funkcjonalny niedobór kwasu nukleinowego, ogranicza nasz potencjał dla zdrowej długowieczności bardziej niż jakikolwiek inny pojedynczy czynnik. Ze wszystkich podjętych prób wydłużenia życia, żadna z badanych metod nie była skuteczniejsza w przedłużaniu życia ssaków niż suplementacja kwasem nukleinowym. W porównaniu do innych technik, która przedłużała życie zwierząt eksperymentalnych do 50%, podawanie kwasów nukleinowych podwoiło się, a nawet potroiło zwykłą maksymalną długość życia.      


Korzyści dodane ATP

ATP oznacza adenozynotrifosforan, być może najważniejszą ze wszystkich pochodnych kwasu nukleinowego w organizmie. Jego działanie jest tak silne i istotne dla funkcjonowania komórki, a opis jego unikalnych właściwości zasługuje na szczególną uwagę. ATP jest podstawową walutą każdej komórki w ciele. Praktycznie każda aktywność w ciele, która wymaga energii, wykorzystuje ATP jako źródło energii. Czy funkcja buduje złożone cząsteczki z bloków konstrukcyjnych, utrzymując potencjał elektryczny błon komórkowych lub umożliwienie skurczenia się włókien mięśniowych w zakresie mobilności, prędkości i siły, to ATP zapewnia paliwo elektrochemiczne. Nasilające działanie suplementacji nukleotydów w połączeniu z dostarczaniem ATP prawdopodobnie będzie addytywne, a nawet synergistyczne, pomagając komórkom w całym ciele osiągnąć wyższy potencjał energetyczny i bardziej idealne bilansy energetyczne.  


Energia komórkowa

Są 2 sposoby generowania ATP w organizmie, jeden efektywny, a drugi marnotrawiący. Efektywna produkcja ATP występuje poprzez metabolizm tlenowy w mitochondriach małe organy lub organelle w komórce, które spalają paliwa, takie jak tłuszcz i glukoza, aby wytworzyć ATP. Aerobowy oznacza, że tlen służy do całkowitego spalenia paliwa w celu uzyskania maksymalnej produkcji ATP. Na przykład całkowite spalanie pojedynczej cząsteczki glukozy do dwutlenku węgla i wody daje bogaty zbiór 36 cząsteczek ATP. Ponieważ nukleotydy zwiększają dostarczanie tlenu do komórek, co już zwiększa produktywność ATP, ATP ma idealne środowisko do dalszego zwiększania komórkowych warunków energetycznych; w związku z tym wszystkie pożądane efekty ATP będą prawdopodobnie jeszcze silniejsze. Nasilające działanie suplementacji nukleotydów w połączeniu z dostarczaniem ATP prawdopodobnie będzie addytywne, a nawet synergistyczne, pomagając komórkom w całym ciele osiągnąć wyższy potencjał energetyczny i bardziej idealne bilansy energetyczne.  


Efekty neurologiczne

ATP jest podstawowym paliwem, które napędza funkcje uczenia się, pamięci i koncentracji.  


Wzmocnienie serca

Cykliczne skurcze mięśnia sercowego intensywnie ATP i rozwija się w metabolizmie tlenowym. Połączone natlenianie i efekty dostarczania ATP formuł DNA / RNA zapewniają sercu zwiększone dostarczanie energii dla wydajnego działania.  


Wydajność mięśni

Muskulatura szkieletowa wymaga również dużej ilości ATP do skurczu mięśni. Dodatkowy ATP został opisany jako ogromny wzmacniacz wydajności. Zwłaszcza, jeśli otrzymany jest z dwoma innymi składnikami odżywczymi wspomagającymi funkcje mięśni, monohydrat kreatyny i pirogronian kreatyny, wytrzymałość mięśni, wydajność i regeneracja mogą zostać znacznie zwiększone.  


Funkcja płuc

Wykazano, że podawanie ATP ma wiele korzystnych wpływów na czynność płuc, w szczególności na delikatne błony wyścielające drogi oddechowe i pęcherzyki płucne. W niektórych warunkach ciśnienie krwi w naczyniach płucnych może wzrosnąć zbyt wysoko, tak zwane nadciśnienie płucne. ATP wiąże się z wyściółką naczyń płucnych i stymuluje kaskadę zdarzeń, które powodują rozluźnienie naczyń krwionośnych i obniżenie ciśnienia. Mukowiscydoza jest jedną z najczęstszych dziedzicznych chorób genetycznych. Upośledzone wydzielanie wody i elektrolitów z wyściółki oskrzeli powoduje powstawanie gęstych wydzielin, które blokują oskrzela i powodują nawracające infekcje. Stwierdzono, że ATP zwiększa wydzielanie elektrolitów i wody z lepszym usuwaniem wydzielin, dając nadzieję na nową i użyteczną interwencję w tym często agresywnie postępującym stanie.            


Efekty przeciwnowotworowe

W badaniach z użyciem probówek, dodanie ATP wykazało zdolność do hamowania wzrostu kilku rodzajów ludzkich linii komórek rakowych. Rodzaje zahamowanych komórek nowotworowych obejmują raka trzustki, raka okrężnicy, czerniaka i niezależnego od androgenów raka prostaty (tj. nie reaguje na manipulację hormonem płci męskiej, najbardziej agresywny wariant), raka piersi, białaczki mieloidalnej i monocytowej (guzy pochodzące z szpiku kostnego z komórek krwiotwórczych) oraz raka okrężnicy opornego na wiele leków. W przeciwieństwie do tego, prawidłowe komórki z tych tkanek wykazywały mniejsze hamowanie wzrostu lub w ogóle nie hamowały, co sugeruje, że zwiększanie zewnątrz ATP komórek może mieć selektywny efekt hamujący w kilku liniach komórek rakowych.    


Ulepszone zarządzanie stresem  

W warunkach stresu metabolicznego, takiego jak pozbawienie tkanki tlenu przez zmniejszenie dopływu krwi, następuje szybkie i masowe wyczerpywanie ATP w komórkach. ImuREgen został opisany jako ~ naturalny system obronny ~ w celu ochrony tkanek przed skutkami ciężkiej deprywacji tlenu. Te efekty ochronne obejmują ulepszoną funkcję wytwarzania energii mitochondriów, lepszy transport elektrolitów, zwiększoną ATP w komórkach, zmniejszone zużycie tlenu i ulepszoną funkcję cząsteczek przekaźnikowych w komórkach. Stres jest stanem, w którym występuje ogólna redukcja przepływu krwi i dotlenienie do tkanek poniżej tego, co jest wymagane do ich funkcjonowania. Jeśli stres zostanie utrzymany, przedłużone napięcie wewnętrzne lub zewnętrzne czynniki stresogenne może powodować różne objawy fizyczne - np. Astmę, ból pleców, arytmie, zmęczenie, bóle głowy, zespół jelita drażliwego, wrzody i tłumić układ odpornościowy ". Może podnieść ciśnienie krwi, zwiększyć ryzyko ataku serca i udaru, zwiększyć podatność na lęk i depresję, przyczynić się do niepłodności i przyspieszyć proces starzenia się.  

Funkcja seksualna  

W badaniach nad tkankami ludzkimi stwierdzono, że wzrost ATP i adenozyny indukuje relaksację mięśni gładkich, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania erekcji. U mężczyzn chorych na cukrzycę zaburzenia erekcji są powszechne dzięki kilku mechanizmom. Stwierdzono, że tkanka erekcji u mężczyzn chorych na cukrzycę jest szczególnie wrażliwa na działanie rozluźniające mięśnie gładkie ATP, oferując im nadzieję na powrót do sprawności erekcji.        


Zadaj pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej

* UWAGA: Powyższe informacje należy traktować wyłącznie informacyjnie. Nie wolno samodzielnie komponować zaleceń zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem i odpowiedniego rozpoznania klinicznego. Suplement diety jest skoncentrowanym źródłem witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny, służy uzupełnieniu normalnej diety, nie posiada właściwości produktów farmaceutycznych, w szczególności właściwości zapobiegania chorobom lub leczenia chorób.